Skip to main content

Đại hội khuyến học xã Tân Liên khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 31/8/2023 Hội khuyến học xã Tân Liên tổ chức đại hội đại biểu Hội khuyến học xã khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đại biểu dự Đại hội đã cùng thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động của Hội khuyến học xã khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, báo cáo kiểm điểm  của Ban chấp hành hội khuyến học khóa IV, báo cáo kiểm tra và báo cáo thu chi tài chính khóa IV. Đặc biệt Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo đã chỉ ra những mạt hạn chế, thiếu sót trong công tác hội và đưa ra định hướng để Hội khuyến học xã đưa vàu nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Hội khuyến học xã khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 15 đồng chí, 05 đồng chí Ban thường vụ Hội khuyến học, bầu 01 Trưởng ban kiểm tra và 05 đại biêu dự đại hội cấp trên.

 

About