Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2023

Ngày 04/8/2023 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2023. Tại hội nghị các vị cử tri đã được nghe báo cáo của Thường trực HĐND xã về nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Tân Liên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị các cử tri đã có 06 ý kiến liên quan đến các vấn đề về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số chế độ chính sách về người có công với cách mạng, các ý kiến kiến nghị của cử tri được trả lời trực tiếp và tiếp thu để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét.

About