Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân mua phương tiện PCCC về CNCH, cài đặt áp "báo cháy 114" thọc hiện công tác PCCC - CNCH

Ngày 12/9/2023 UBND xã Tân Liên phối hợp với Công an huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân mua sắm phương tiện PCCC và CNCH, cài đặt áp "báo cháy 114" thực hiện công tác PCCC - CNCH. tham dự hội nghị có 280 người là cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã, các đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo viên truyền đạt những kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn cài đặt áp "báo cháy 114"

About