Skip to main content

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Hội đồng  nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, tại buổi khám tuyển 100% thanh niên trong độ tuổi được triệu tập đề có mặt đông đủ để thực hiện nghĩa vụ của mình.

About