Skip to main content

Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 25 và 26/9/2023 tổ kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã tiến hành kiểm tra các hàng quán trên địa bàn xã về thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. Qua kiểm tra các hàng quán thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không phát hiện cơ sở nào vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

About