Skip to main content

Ngày 08/6/2023 Công an xã Tân Liên tổ chức cài đặt định danh điện tử

Công an xã Tân Liên phối hợp với Công an huyện Cao Lộc tổ chức cài định danh điện tử mức 2 và cấp căn cước công dân cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.

About