Skip to main content

Ngày 27/5/2023 họp dân thông qua chủ trương xây cầu Hát Tói thôn Nà Pinh, xã Tân Liên

Ngày 27/5/2023 UBND xã Tân Liên, thôn Nà Pinh tổ chức họp dân thống nhất chủ trương của Nhà nước đầu tư xây dựng cầu Hát Tói, thôn Nà Pinh, xã Tân Liên. Tại cuộc họp lãnh đạo UBND xã triển khai các văn bản liên qua đến dự án công trình với chiểu dài khoảng 450 m, dự tính cây cầu dài 130 m với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ đồng; theo thống kê điểm đầu cầu bề xã Tân Liên có 15 hộ ảnh hưởng dự án, trong cuộc họp các hộ đều nhất trí với chủ trương của Nhà nước và cam kết hiến đất để xây dựng công trình. Công trình được xây dựng hoàn thành sẽ giải quyết như cầu đi lại của nhân dân thôn Nà Pinh, xã Tân Liên, thôn Cổ Lương xã Gia Cát và nhân dân trên địa bàn 2 xã Tân Liên, Gia Cát

About