Skip to main content
Trích yếu Triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp; thực hiện một số chỉ tiêu về Lao động - Việc làm trên địa bàn xã Tân Liên năm 2024
Số hiệu văn bản
Số 168/KH - UBND
Ngày ban hành
15-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About