Skip to main content
Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Hội đồng  nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, tại buổi khám tuyển 100% thanh niên trong độ tuổi được triệu tập đề có mặt đông đủ để thực hiện nghĩa vụ của mình.

Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân mua phương tiện PCCC về CNCH, cài đặt áp "báo cháy 114" thọc hiện công tác PCCC - CNCH

Ngày 12/9/2023 UBND xã Tân Liên phối hợp với Công an huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân mua sắm phương tiện PCCC và CNCH, cài đặt áp "báo cháy 114" thực hiện công tác PCC

Ngày 08/6/2023 Công an xã Tân Liên tổ chức cài đặt định danh điện tử

Công an xã Tân Liên phối hợp với Công an huyện Cao Lộc tổ chức cài định danh điện tử mức 2 và cấp căn cước công dân cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About